gambling-slots.com
Ze Społem świętujemy bombki dekorujemy - Społem Oława

menu

Shopping Cart

Template not found

Kontakt: 71 313 20 13 / 71 313 20 14

biuro@spolem.olawa.pl

Ze Społem świętujemy bombki dekorujemy

Wyniki konkursu dziecięcego: „Ze Społem świętujemy bombki dekorujemy”

Nagrody główne:

1. Julian Oliwkiewicz
2. Adam Kroczak
3. Aleksander Błażków
4. Sebastian Podróżny
5. Dorota Fabisiak
6. Kasia Militowska

Wyróżnienia

7. Adam Szczepankowski
8. Martynka Siciarz
9. Dominika Kazienko
10. Aleksandra Kobel
11. Sebastian Czarnecki
12. Dominik Rudzki
13. Julia Kozina
14. Julia Placzyńska
15. Wojciech Kazienko
16. Maja Błażków
17. Marcelek Miszczak
18. Adrian Miszczak
19. Wiktoria Ożga
20. Klaudia Ożga
21. Bartosz Brzeziński
22. Mateusz Jagła
23. Anna Bilewicz
24. Estera Górska
25. Magda Bagińska


REGULAMIN KONKURSU
„Ze Społem świętujemy bombki dekorujemy”

1. Konkurs organizowany jest przez „Społem” Oława Sp. z o.o., ul. Brzeska 19 w sklepach „Społem”   Oława na terenie Oławy i Brzegu.

2. Czas trwania konkursu – od 28.11 do 14.12.2016r.

3. Zasady prowadzenia konkursu:

a) do konkursu mogą przystąpić dzieci do 12 roku życia.

b) w konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników organizatora

c) między 28.11. a 14.12.2016r należy zrobić zakupy za min. 50 zł, odebrać styropianową bombkę i przekazać ją dziecku.
d) pomalowaną lub udekorowaną bombkę do 14.12.2016 należy przynieść do sklepu i zostawić w kasie (dołączyć dane kontaktowe)
e) 16.12.2016 powołana zostanie 3 osobowa komisja składająca się z pracowników Działu handlu, marketingu i produkcji, która wybierze 6 najbardziej oryginalnych prac.
f) o wynikach konkursu laureat powiadomiony będzie telefonicznie lub mailem do 19 grudnia

g) wyniki konkursu zostaną ogłoszone w sklepach „Społem” w Oławie i Brzegu oraz
     na www.spolem.olawa.pl

h.) nagrody w konkursie wręczone zostaną podczas imprezy, która odbędzie się 20.12.2016 roku,
o godz. 16.30 w DH Kwardaciak ul. Chrobrego 23a w Oławie.

5. Nagrody w konkursie:

Zostanie przyznanych 6 nagród i są to zabawki.

6. Udział w konkursie oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przekazanych nam danych osobowych, zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 101 poz. 926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).