gambling-slots.com
Władze spółki - Społem Oława

menu

Shopping Cart

Template not found

Kontakt: 71 313 20 13 / 71 313 20 14

biuro@spolem.olawa.pl

Władze spółki

Statut Spółki Społem Oława pobierz

Zgromadzenie Wspólników

Rada Nadzorcza:
Kazimiera Krystyna Chmiel – przewodnicząca
Bogusław Bar – zastępca przewodniczącego
Danuta Charysz – sekretarz
Lucyna Migała – członek
Lesław Mazur – członek
Zofia Turek – członek
Ryszard Dziwak – członek

Prezes Zarządu – Ireneusz Grochowski