gambling-slots.com
Więcej Świąt ze Społem - Społem Oława

menu

Shopping Cart

Template not found

Kontakt: 71 313 20 13 / 71 313 20 14

biuro@spolem.olawa.pl

Więcej Świąt ze Społem

WYNIKI KONKURSU „WIĘCEJ ŚWIAT ZE SPOŁEM”

 
Miejsce I – KAZIMIERA CHMIEL
Miejsce II – DOROTA WYSOCKA
Miejsce III – BEATA TROJANOWSA
 
GRATULUJEMY!

REGULAMIN KONKURSU
„Więcej Świąt ze Społem”

1. Konkurs organizowany jest przez „Społem” Oława Sp. z o.o., ul. Brzeska 19 we wszystkich sklepach „Społem” Oława na terenie Oławy Wrocławia i Brzegu.

2. Czas trwania konkursu – od 09.03 do 31.03.2018r.

3. Zasady prowadzenia konkursu:

a) do konkursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, które robią zakupy w sklepach Społem Oława sp. z o.o. i posiadają kartę stałego klienta Społem Oława sp. z o.o.

b) w konkursie nie mogą brać udziału – pracownicy organizatora i członkowie jego najbliższej rodziny tzn. współmałżonkowie i dzieci zamieszkujące pod jednym adresem.

c) między 09.03. a 31.03.2018r rób zakupy w sklepach Społem Oława Sp. z o.o. i używaj karty klienta
d) nagrodę otrzyma osoba , które w czasie trwania konkursu łącznie zrobi zakupy na najwyższą kwotę
f) o wynikach konkursu laureat powiadomiony będzie telefonicznie lub mailem do 06 kwietnia 2018 roku.

g) wyniki konkursu zostaną ogłoszone w sklepach „Społem” w Oławie, Wrocławiu i Brzegu oraz
na www.spolem.olawa.pl

h.) nagrody w konkursie będą do odebranie do 30.04.2018 w dowolnym sklepie Społem Oława sp. z o.o. po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

5. Nagrody w konkursie:

Zostaną przyznane nagrody I, II i III i będzie to drobny sprzęt AGD . O kolejności stanowić będzie łączna kwota zakupów.

6. Udział w konkursie oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przekazanych nam danych osobowych, zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 101 poz. 926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).