gambling-slots.com
Świąteczny maraton zakupowy z nagrodami - Społem Oława

menu

Shopping Cart

Template not found

Kontakt: 71 313 20 13 / 71 313 20 14

biuro@spolem.olawa.pl

Świąteczny maraton zakupowy z nagrodami

Wyniki konkursu dla dorosłych dla dorosłych: „Świąteczny maraton zakupowy z nagrodami”

1. Anna Szlaga
2. Beata Trojanowska
3. Krystyna Chmiel


REGULAMIN KONKURSU
„Świąteczny maraton zakupowy z nagrodami”

1. Konkurs organizowany jest przez „Społem” Oława Sp. z o.o., ul. Brzeska 19 we wszystkich sklepach „Społem” Oława na terenie Oławy Wrocławia i Brzegu.

2. Czas trwania konkursu – od 28.11 do 18.12.2016r.

3. Zasady prowadzenia konkursu:

a) do konkursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, które robią zakupy w sklepach Społem Oława sp. z o.o. i posiadają kartę stałego klienta Społem Oława sp. z o.o.

b) w konkursie nie mogą brać udziału – pracownicy organizatora i członkowie jego najbliższej rodziny tzn. współmałżonkowie i dzieci zamieszkujące pod jednym adresem.

c) między 28.11. a 18.12.2016r rób zakupy w sklepach Społem Oława Sp. z o.o. i używaj karty klienta

d) nagrodę otrzyma osoba , które w czasie trwania konkursu łącznie zrobi zakupy na najwyższą kwotę

f) o wynikach konkursu laureat powiadomiony będzie telefonicznie lub mailem do 19 grudnia

g) wyniki konkursu zostaną ogłoszone w sklepach „Społem” w Oławie, Wrocławiu i Brzegu oraz

na www.spolem.olawa.pl

h.) nagrody w konkursie wręczone zostaną podczas imprezy, która odbędzie się 20.12.2016 roku, o godz. 16.30 w DH Kwardaciak ul. Chrobrego 23a w Oławie.

5. Nagrody w konkursie:

Zostaną przyznane nagrody I, II i III i będzie to drobny sprzęt AGD . O kolejności stanowić będzie łączna kwota zakupów.

6. Udział w konkursie oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przekazanych nam danych osobowych, zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 101 poz. 926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).