gambling-slots.com
Przetarg Dom Chleba - Społem Oława

menu

Shopping Cart

Template not found

Kontakt: 71 313 20 13 / 71 313 20 14

biuro@spolem.olawa.pl

Przetarg Dom Chleba

Zarząd „Społem” Oława Sp. z o.o.
z siedzibą w Oławie, przy ul. Brzeskiej 19, woj. Dolnośląskie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:

Prawa wieczystego użytkowania działki gruntu i znajdującego się na niej budynku „Dom Chleba”,
55-200 Oława, pl. Starozamkowy 13-14, o pow. użytkowej 397,16 m2

Oferty należy składać do dnia 19.05.2017 r. do godz.15:00 w siedzibie Spółki
ul. Brzeska 19,55-200 Oława I piętro, sekretariat.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2017 r. o godz. 13.30 w siedzibie Spółki.

Regulamin przetargu znajduje się w pliku poniżej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Działem Administracyjno-Technicznym

pod numerem telefonu 71 313 24 07 lub mailowo: biuro@spolem.olawa.pl

Prezes Zarządu „Społem” Oława Sp. z o.o.
Ireneusz Grochowski


Dokumentacja:Regulamin prztargu Dom Chleba 201704 13