gambling-slots.com
O CHOINKA! Co za Święta ze Społem! - Społem Oława

menu

Shopping Cart

Zakupy przez telefon - 785 700 034

biuro@spolem.olawa.pl

O CHOINKA! Co za Święta ze Społem!

REGULAMIN KONKURSU:
„O CHOINKA! Co za Święta ze Społem! ” dla dorosłych

1. Konkurs organizowany jest przez „Społem” Oława Sp. z o.o., ul. Brzeska 19 we wszystkich sklepach „Społem” Oława na terenie Oławy i Brzegu.

2. Czas trwania konkursu – od 01.12 do 17.12.2017r.

3. Zasady prowadzenia konkursu:

a) Do konkursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, które dokonają zakupów w sklepach Społem Oława sp. z o.o. w Oławie, Brzegu

b) w konkursie nie mogą brać udziału – pracownicy organizatora i członkowie ich najbliższych rodzin tzn. współmałżonkowie i dzieci zamieszkujące pod jednym adresem.
c) między 01.12.2017 a 17.12.2017r zrób zakupy w sklepie Społem Oława sp. z o.o. używając karty klienta na minimum 50 zł i zachowaj paragon.
d) Poprawnie rozwiąż krzyżówkę umieszczoną w naszej gazetce 1 grudnia 2017r i kreatywnie dokończ hasło
e) paragon zepnij z krzyżówką i wrzuć do urny mieszczącej się przy kasie jednego ze sklepów Społem Oława sp. z o.o. Dołącz swoje dane (imię, nazwisko, adres, nr tel.)

4. 18.12.2017r. powołana 3 osobowa komisja – pracownicy działu handlu i produkcji zweryfikują poprawność paragonu, rozwiązania krzyżówki i wybiorą najbardziej kreatywne dokończenia hasła (zwycięzców konkursu). Decyzje komisji są ostateczne.

5. O wynikach konkursu laureat powiadomiony będzie telefonicznie (do 19 grudnia 2017).

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w sklepach „Społem” w Oławie i w Brzegu oraz na www.spolem.olawa.pl

7. Nagrody będą do odbioru od 19.12.2017 do 23.12.2017 w Supermarkecie „Jakub” mieszczącym się przy ulicy Iwaszkiewicza 9 w Oławie.

8. Nagrody w konkursie:
50 choinek

Udział w konkursie oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przekazanych nam danych osobowych, zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 101 poz. 926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).


REGULAMIN KONKURSU:
„O CHOINKA! Co za Święta ze Społem! ” dla dzieci

1. Konkurs organizowany jest przez „Społem” Oława Sp. z o.o., ul. Brzeska 19 we wszystkich sklepach „Społem” Oława na terenie Oławy i Brzegu.

2. Czas trwania konkursu – od 01.12 do 17.12.2017r.

3. Uczestnicy konkursu:

a) Do konkursu mogą przystąpić dzieci do 12 roku życia,

b) w konkursie nie mogą brać udziału – dzieci pracowników Społem Oława sp. z o.o.

4. Przebieg konkursu

a) Zadaniem uczestnika jest prawidłowe rozwiązanie krzyżówki umieszczonej w naszej gazetce 1 grudnia 2017r oraz jak najbardziej kreatywne pokolorowane dołączonej do krzyżówki kolorowanki
b) Prawidłowo rozwiązaną krzyżówkę wraz z kolorowanką uczestnik musi wrzucić do urny mieszczącej się przy kasie jednego ze sklepów Społem Oława Sp. z o.o. Należy dołączyć dane rodzica lub prawnego opiekuna (imię, nazwisko, adres, nr tel.)

5. 18.12.2017r. powołana 3 osobowa komisja – pracownicy działu handlu i produkcji zweryfikują poprawność rozwiązania krzyżówki i wybiorą najładniejsze kolorowanki (zwycięzców konkursu). Decyzje komisji są ostateczne.

6. O wynikach konkursu rodzic lub opiekun prawny powiadomiony będzie telefonicznie (do 19 grudnia 2017).

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w sklepach „Społem” w Oławie i w Brzegu oraz na www.spolem.olawa.pl

8. Nagrody będą do odbioru od 19.12.2017 do 23.12.2017 w Supermarkecie „Jakub” mieszczącym się przy ulicy Iwaszkiewicza 9 w Oławie.

9. Nagrody w konkursie:
15 paczek ze słodyczami

Udział w konkursie oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przekazanych nam danych osobowych, zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 101 poz. 926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).