gambling-slots.com
O CHOINKA! Co za Święta ze Społem! - Społem Oława

menu

Shopping Cart

Template not found

Kontakt: 71 313 20 13 / 71 313 20 14

biuro@spolem.olawa.pl

O CHOINKA! Co za Święta ze Społem!

Zwycięzcy konkursu dla dzieci – nagrody: „Torby słodkości”:

1. AGNIESZKA STUPEŃ
2. MAŁGORZATA HORYTONIUK-WOŹNIAK
3. DOMINIKA ŁACIAK
4. KATARZYNA LALA
5. JULIAN OLIWKIEWICZ
6. MAŁGORZATA KOPROWSKA
7. LEOŚ KRAKOWSKI
8. HUBERT PIOTROWSKI
9. JAKUB BEDNARSKI
10. ZOFIA MICHNIACKA
11. JAKUB PAKUŁA
12. DOROTKA FABISIAK
13. ZOSIA I BARTEK FABISIAK
14. ADAM KRZYŻANOWSKI
15. JAŚ KULAK

Zwycięzcy konkursu dla dorosłych – nagrody: „CHOINKI”:

1. MARIA KOKSANOWICZ
2. GRAŻYNA GRATEK
3. DANIEL LALA
4. JOLANTA BERG
5. KRYSTYNA OSTROWSKA
6. JANINA KRAKOWSKA MIKODA
7. DOROTA KRASZEWSKA
8. MONIKA POŚLAD
9. EWA MUSZYŃSKA
10. MARCIN GODZIK
11. KRZYSZTOF ŚWIĘTACH
12. STANISŁAWA SOCHA
13. MAŁGORZATA KOPROWSKA
14. ŁUKASZ KRZYŻANOWSKI
15. MONIKA GAŁUSZKA-SUCHARSKA
16. BEATA BUŁKOWSKA
17. BARBARA DĘBSKA
18. JOLANTA NIEGEL
19. EWELINA WINIARSKA
20. ALICJA BAGIŃSKA
21. LUDWIKA PIOTROWSKA
22. MARZENA GÓRSKA
23. MAŁGORZATA SZNAJDER
24. STANISŁAWA ŁACIAK
25. JOLANTA DROZD
26. JADWIGA POLOWY
27. TERSA SALAMON
28. TOMASZ WALUŚ
29. JAN RATAJCZAK
30. BARBARA ADAMCZUK

 


REGULAMIN KONKURSU:
„O CHOINKA! Co za Święta ze Społem! ” dla dorosłych

1. Konkurs organizowany jest przez „Społem” Oława Sp. z o.o., ul. Brzeska 19 we wszystkich sklepach „Społem” Oława na terenie Oławy i Brzegu.

2. Czas trwania konkursu – od 01.12 do 17.12.2017r.

3. Zasady prowadzenia konkursu:

a) Do konkursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, które dokonają zakupów w sklepach Społem Oława sp. z o.o. w Oławie, Brzegu

b) w konkursie nie mogą brać udziału – pracownicy organizatora i członkowie ich najbliższych rodzin tzn. współmałżonkowie i dzieci zamieszkujące pod jednym adresem.
c) między 01.12.2017 a 17.12.2017r zrób zakupy w sklepie Społem Oława sp. z o.o. używając karty klienta na minimum 50 zł i zachowaj paragon.
d) Poprawnie rozwiąż krzyżówkę umieszczoną w naszej gazetce 1 grudnia 2017r i kreatywnie dokończ hasło
e) paragon zepnij z krzyżówką i wrzuć do urny mieszczącej się przy kasie jednego ze sklepów Społem Oława sp. z o.o. Dołącz swoje dane (imię, nazwisko, adres, nr tel.)

4. 18.12.2017r. powołana 3 osobowa komisja – pracownicy działu handlu i produkcji zweryfikują poprawność paragonu, rozwiązania krzyżówki i wybiorą najbardziej kreatywne dokończenia hasła (zwycięzców konkursu). Decyzje komisji są ostateczne.

5. O wynikach konkursu laureat powiadomiony będzie telefonicznie (do 19 grudnia 2017).

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w sklepach „Społem” w Oławie i w Brzegu oraz na www.spolem.olawa.pl

7. Nagrody będą do odbioru od 19.12.2017 do 23.12.2017 w Supermarkecie „Jakub” mieszczącym się przy ulicy Iwaszkiewicza 9 w Oławie.

8. Nagrody w konkursie:
50 choinek

Udział w konkursie oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przekazanych nam danych osobowych, zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 101 poz. 926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).


REGULAMIN KONKURSU:
„O CHOINKA! Co za Święta ze Społem! ” dla dzieci

1. Konkurs organizowany jest przez „Społem” Oława Sp. z o.o., ul. Brzeska 19 we wszystkich sklepach „Społem” Oława na terenie Oławy i Brzegu.

2. Czas trwania konkursu – od 01.12 do 17.12.2017r.

3. Uczestnicy konkursu:

a) Do konkursu mogą przystąpić dzieci do 12 roku życia,

b) w konkursie nie mogą brać udziału – dzieci pracowników Społem Oława sp. z o.o.

4. Przebieg konkursu

a) Zadaniem uczestnika jest prawidłowe rozwiązanie krzyżówki umieszczonej w naszej gazetce 1 grudnia 2017r oraz jak najbardziej kreatywne pokolorowane dołączonej do krzyżówki kolorowanki
b) Prawidłowo rozwiązaną krzyżówkę wraz z kolorowanką uczestnik musi wrzucić do urny mieszczącej się przy kasie jednego ze sklepów Społem Oława Sp. z o.o. Należy dołączyć dane rodzica lub prawnego opiekuna (imię, nazwisko, adres, nr tel.)

5. 18.12.2017r. powołana 3 osobowa komisja – pracownicy działu handlu i produkcji zweryfikują poprawność rozwiązania krzyżówki i wybiorą najładniejsze kolorowanki (zwycięzców konkursu). Decyzje komisji są ostateczne.

6. O wynikach konkursu rodzic lub opiekun prawny powiadomiony będzie telefonicznie (do 19 grudnia 2017).

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w sklepach „Społem” w Oławie i w Brzegu oraz na www.spolem.olawa.pl

8. Nagrody będą do odbioru od 19.12.2017 do 23.12.2017 w Supermarkecie „Jakub” mieszczącym się przy ulicy Iwaszkiewicza 9 w Oławie.

9. Nagrody w konkursie:
15 paczek ze słodyczami

Udział w konkursie oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przekazanych nam danych osobowych, zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 101 poz. 926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).